ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. ตรวจประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ด้านเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

13 มิถุนายน 2565 / นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

การประชุมครั้งนี้ มีนายประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานอนุกรรมการฯ นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 เป็นรองประธานฯ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาธิการพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ. เป็นอนุกรรมการ และนางจิตฤดี ขวัญพุฒ ปฏิบัติหน้าที่รอง หน.ศปท.ศธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมกันพิจารณาตรวจประเมิน OIT สป.ศธ. จำนวนทั้งสิ้น 114 หน่วยงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: