ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เผยแพร่ระเบี... Continue Reading →

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือกระทรวงแรงงาน MOU ส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ

(19 มกราคม 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกร... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑