‘พิเชฐ’ เผยความคืบหน้าบูรณปฏิสังขรณ์หอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ ยอดบริจาค 7 แสนบาท เตรียมพิธีเททองหล่อตราเสมาธรรมจักร 29 ม.ค.นี้

กระทรวงศึกษาธิการ 27 มกราคม 2566 - นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ... Continue Reading →

ไทยร่วมมือฝรั่งเศส จัดงานเฉลิมฉลอง “ปีแห่งนวัตกรรมไทย-ฝรั่งเศส ปี 2566” เปิดโลกอวกาศ จูงใจเด็กไทยสนใจนวัตกรรมเทคโนโลยี

สวนเบญจกิตติ กรุงเทพฯ 26 มกราคม 2566 - นางสาวตรีนุช เที... Continue Reading →

ศธ.ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปี 2566-70 วางเป้าหมายร่วมกันให้ นร.-นศ.มีความประพฤติที่เหมาะสม รับผิดชอบต่อสังคม และมีความปลอดภัย

กระทรวงศึกษาธิการ 26 มกราคม 2566 / นายอรรถพล สังขวาสี ป... Continue Reading →

ครม.รับทราบระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2565

มติคณะรัฐมนตรี 24 มกราคม 2566 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑