หมวดหมู่
เสมา 3

ศธ.จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563

(25 พฤศจิกายน 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่ […]

หมวดหมู่
สพฐ. เสมา 1 เสมา 2

รมว.ศธ.เปิดงาน ’10 ปี การพัฒนาต่อยอดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตามอุดมการณ์’ แนะเตรียมวางรากฐานความพร้อมโลกอนาคตด้าน Quantum Computing

(25 พฤศจิกายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการก […]

หมวดหมู่
สป. แผน/ยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประชุมแนวทางประชาสัมพันธ์ ชูความสำเร็จ-ความภาคภูมิใจ ของนักเรียนที่ได้รับทุน สร้างแรงจูงใจให้เด็กรุ่นใหม่

(24 พฤศจิกายน 2563) นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 รัก […]

หมวดหมู่
สป.

ประกาศ ศธ.ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติงานในที่พัก/บ้าน (Work from Home) ในวันที่ 25 พ.ย.2563

นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 รักษาราชการแทนรองปลัดกร […]

หมวดหมู่
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 (พ.ศ.2564 – 2565) เพื่อเป็นกรอบขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ […]

หมวดหมู่
สป. แผน/ยุทธศาสตร์

‘สุภัทร จำปาทอง’ กับภารกิจ ‘การศึกษายกกำลัง 2

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563* เผยแพร่ […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค สป.

ศธ.เห็นชอบกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัด ชู ‘ระนอง’ จังหวัดนำร่อง

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบกลไกการย […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.อนุมัติแนวทางการบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ชูศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมทรัพยากรพืช และเปิดโอกาสให้เยาวชนศึกษาหาความรู้ทรัพยากรธรรมชาติสาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ

ศธ.อนุมัติแนวทางการบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอ […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ.2563

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เผยแพร่ระ […]

หมวดหมู่
เสมา 3

เสมา3​ ลงพื้น​ที่หาดใหญ่​ เปิดกิจกรรม​ “The​ Sphere of​ Innovative Education​ 2020” และตรวจเยี่ยม​การเรียน​การ​สอน​คนตาบอด​

(19​ พ.ย.​2563)​ ดร.กนก​วรรณ​ วิ​ลา​วัลย์​ รัฐมนตรีช่วย […]