Contact / ช่องทางการสื่อสารขององค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการสื่อสารขององค์กร/หน่วยงานหลัก กระทรวงศึกษาธิการ (update 21 เมษายน 2563)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)

 1. เว็บไซต์
  – กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th
  – สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ www.ops.moe.go.th
  – ข่าว ศธ.360 องศา https://moe360.blog
 2. Facebook
  – กระทรวงศึกษาธิการ https://www.facebook.com/wwwmoegoth ผู้ติดตาม 119,800 คน
  – ศธ.360 องศา https://www.facebook.com/MOE360degree ผู้ติดตาม 116,000 คน
 3. Twitter
  – กระทรวงศึกษาธิการ https://twitter.com/moe_net ผู้ติดตาม 5,200 คน
  – ศธ.360 องศา https://twitter.com/MOE360degree ผู้ติดตาม 6,800 คน
 4. YouTube
  – ศธ.360 องศา https://www.youtube.com/channel/UCMxCmk-wxf1N5hh0wszCMqg
 5. Line
  – Group Line เสมาสนเทศ, สร้างการรับรู้, เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สป., ปชส.สพฐ.
  – Open Chat ศธ.360 องศา (ห้องย่อย 3 ห้อง สมาชิก 1,200 คน)
 6. TV / Live
  – ศธ.360 องศา รายการข่าวเช้าวันหยุด ช่อง 33HD (ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 6.15-6.30 น.)
  – Rerun แฟนเพจเรื่องเล่าเช้านี้, BECTERO NEWS
 7. ศูนย์บริการประชาชน Call Center 1579
  – รับเรื่องร้องเรียน http://www.1579.moe.go.th/1579/
  – facebook  https://www.facebook.com/1579service ผู้ติดตาม 1,100 คน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 1. เว็บไซต์
  – สพฐ. https://www.obec.go.th/
 2. Facebook
  -สพฐ. https://www.facebook.com/obec.pr/ ผู้ติดตาม 24,000 คน
  – OBEC TV https://www.facebook.com/obectvonline/ ผู้ติดตาม 71,100 คน
 3. Line
  – Group Line เสมาสนเทศ, สร้างการรับรู้ และอื่นๆ
 4. TV
  – OBEC TV และ VDO Conference www.obectv.tv ผ่านดาวเทียม : DLTV ช่อง 14
  – รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน, รายการพุธเช้าข่าว สพฐ., OBEC News หรือ สพฐ.นิวส์
 5. YouTube
  OBEC TV https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

 1. เว็บไซต์
  – สอศ. https://www.vec.go.th/
 2. Facebook
  สอศ. https://www.facebook.com/pr.vec.fanpage  ผู้ติดตาม 19,000 คน
  – อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ https://www.facebook.com/SkilledProfessional  ผู้ติดตาม 201,600 คน
 3. TV R-Radio Network http://www.r-radionetwork.com/website/home
 4. Call Center
  – ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellent Center 3021

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

 1. เว็บไซต์ www.onec.go.th
 2. Facebook https://www.facebook.com/OECSocial/ ผู้ติดตาม 35,000 คน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)

 1. เว็บไซต์
  – สำนักงาน กศน.
  www.nfe.go.th
  – ประชาสัมพันธ์ กศน.
  http://oniepr.com/
 2. Facebook
  – กศน.
  https://www.facebook.com/onie1660  ผู้ติดตาม 14,000 คน
 3. TV
  – ETV ทรูวิชั่นส์ ช่อง 96
  – facebook http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx
 4. วิทยุศึกษา
  -FM 92.0 MHz- ฟังออนไลน์ http://www.moeradiothai.net/
 5. Call center
  – โทร. 1660

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

 1. เว็บไซต์ www.opec.go.th
 2. Facebook  https://www.facebook.com/opecoffice ผู้ติดตาม 17,400 คน
 3. Twitter
  – สช. https://twitter.com/OPEC_PR ผู้ติดตาม 22 คน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

 1. เว็บไซต์ https://otepc.go.th/
 2. Line
  – กลุ่มผู้บริหาร และเครือข่ายสำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 1. เว็บไซต์
  – คุรุสภา www.ksp.or.th
  – เว็บไซต์คุรุสภา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 76 จังหวัด http://site.ksp.or.th/
 2. Facebook
  – คุรุสภา https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial ผู้ติดตาม 68,400 คน
 3. Line
  – Line@ คุรุสภา (@KHURUSAPHA)
  – กลุ่ม Line สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 3 กลุ่ม (KSP EXECUTIVE,  KSP news ส่วนกลาง และ KSP news ส่วนภูมิภาค)
 4. YouTube
  คุรุสภา แชนแนล https://www.youtube.com/user/khurusapa
 5. ถ่ายทอดสดออนไลน์
  – มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  https://www.youtube.com/watch?v=YzV249P5fNY&feature=youtu.be
  – เว็บไซต์คุรุสภา http://www.ksp.or.th/ksp2018/
  – เฟซบุ๊คของคุรุสภา https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial/

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน สกสค.)

 1. เว็บไซต์
  – สกสค. www.otep.go.th
 2. Facebook
  – Smartotep2017 https://www.facebook.com/smartotep2017 ผู้ติดตาม 20,300 คน- ครูดี 360 องศา https://www.facebook.com/Khrudee360dofficialผู้ติดตาม 3,300 คน

สำนักงานรัฐมนตรี (สร.)

 1. เว็บไซต์
  – สร. www.moe-news.net
 2. Facebook
  – ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.
  https://www.facebook.com/EducationMinisterNewsline ผู้ติดตาม 31,000 คน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศธ.360 องศา แหล่งรวมข่าวนโยบาย ภารกิจ และหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ จากวงการศึกษาไทย ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

กลุ่มสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-628-6354
e-Mail moe360degree@gmail.com

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: