รมช.ศธ.”กนกวรรณ” เยี่ยม รร.วังไกลกังวล ลดช่องว่าง สร้างโอกาสทางการศึกษา สืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9

(21 กันยายน 2562)​ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ, นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมรับชมการสอนออกอากาศของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาเยี่ยมโรงเรียนวังไกลกังวลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลายด้าน เห็นศักยภาพของโรงเรียน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านต่าง ๆ…

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) จังหวัดชายแดนใต้ครั้งที่ 2

(21 กันยายน 2562) ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี / ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จัดโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการใช้ภาษาไทย “กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2” โดยได้รับเกียรติจากพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการ ศปบ.จชต. ผู้บริหารการศึกษา…

คุณหญิงกัลยา ลุยพื้นที่โคราช เปิดโรดโชว์ Smart Farming 47 Aggie by STI ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

(20 กันยายน 2562) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI (Science Technology Innovation) โดยนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวให้การต้อนรับ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ "อิ่มสุขมื้อเที่ยง" โดยมีนายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา…

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 56 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 25 ตุลาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

ศธ.เตรียมจัดงบฯ ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ

(20 กันยายน 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่ผ่านมา พบว่าบางแห่งชำรุดทรุดโทรม อุปกรณ์ไม่มีความทันสมัย จึงต้องการเข้าไปดูแลสนับสนุน โดยเตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปใช้พัฒนาให้มีความทันสมัย ให้บริการการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกระบบ รวมทั้งประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งจะพัฒนารูปแบบหลักสูตร…

ครูโอ๊ะเยี่ยมศูนย์ Bamboo School สร้างความเท่าเทียมเด็กไร้สัญชาติ @สังขละบุรี

(20 กันยายน 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ, ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ Bamboo School และโรงเรียนลาซาล สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนตั้งใจที่จะเดินทางมาที่อำเภอสังขละบุรีเพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์การเรียนลาชาล (Bamboo School) และโรงเรียนลาซาล สังขละบุรี ซึ่งอำเภอสังขละบุรีตั้งอยู่ใกล้ชายแดนไทย…

คุณหญิงโค้ดดิ้งโชว์เทคนิค Unplug Coding นำร่องอบรมครู พร้อมเริ่มสอนจริง พ.ย.62

(19 กันยายน 2562) คุณหญิงโค้ดดิ้ง "กัลยา โสภณพนิช" รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ให้ผู้บริหาสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสังกัด 350 โรงเรียน รวม 1,050 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงทพฯ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท. กล่าวว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร ปี 2562 สป.ศธ.

สรุปข่าว : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา​ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร​ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันภายในองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร​ ข้าราชการ​ ลูกจ้างประจำ​ พนักงานราชการและผู้เกษียณอายุราชการ จำนวนกว่า ๑,๒๐๐ คน กิจกรรมวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน…

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาฯ ตัดโอนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับข้าราชการครู สพฐ.ไปเป็นของ กศน.

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การตัดโอนเงินงบประมาณแผ่นดินประจำอัตรา รวมทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 3…

กระทรวงศึกษาฯ ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ (Guide Scout)

( 17 ก.ย.2562) ที่หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย / สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) “โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์” (Guide Scout) โดยมุ่งหวังให้ลูกเสือมีบทบาทในการเป็นมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นของตนเอง พิธีลงนามครั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา…