ผอ.มหิดลวิทย์ โชว์วิสัยทัศน์ “อนาคตนักเรียนในโลกดิจิทัล” บนเวทีเอเปค 2022 ระบุครูต้องเปิดใจ นำการเรียนรู้ เชื่อมโลกดิจิทัลกับโลกแห่งความเป็นจริง อย่างไร้รอยต่อ

12 พฤษภาคม 2565 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ / ดร.วรวรงค์ ร... Continue Reading →

รมว.ศธ.”ตรีนุช” เปิดการประชุมเครือข่ายด้านการศึกษาเอเปค ครั้งที่ 39 – EDNET มุ่งมั่นสร้างชุมชนการศึกษาที่เข้มแข็งและเป็นหนึ่ง

11 พฤษภาคม 2565 - นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการก... Continue Reading →

รมช.ศธ.”กนกวรรณ” เปิดอบรมครูเอกชน “ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์” มุ่งพัฒนาครูสอนศาสนาอิสลาม ควบคู่วิชาสามัญ จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่​ 9​ พฤษภาคม​ 2565 - นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รั... Continue Reading →

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37)

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกร... Continue Reading →

เปิดเทอมปลอดภัย การศึกษาไทยเดินหน้าต่อ “ตรีนุช” นำทีม ศธ.ประกาศความพร้อมเปิดเรียนปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นคุณภาพการศึกษาไทยเข้มแข็ง

10 พ.ค.2565 ที่โรงเรียนพญาไท, นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐ... Continue Reading →

ศธ.เป็นเจ้าภาพประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค หวังสร้าง Smart Citizens พร้อมตระหนักถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

9 พฤษภาคม 2565 - กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพจัดการประ... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑