สกู๊ปพิเศษ “กว่าจะมีวันนี้…ทีมหุ่นยนต์ป่าไม้อุทิศ 4” ตากเขต 2 เปิดโปรแกรม “วิศวกรรมซอฟต์แวร์” นำทักษะด้านหุ่นยนต์บรรจุในรายวิชาให้นักเรียนสนใจเข้ามาเรียน

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป... Continue Reading →

‘คุณหญิงกัลยา’ เผยความคืบหน้างานสัมมนานานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เฉลิมฉลอง 100 ปี วันประสูติเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

16 มีนาคม 2566 / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าก... Continue Reading →

‘ตรีนุช’ เปิดโครงการกระทรวงศึกษา เพื่อประชาชน นำฝีมือชนคนอาชีวะยกระดับช่างชุมชนวังน้ำเย็น ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ

จังหวัดสระแก้ว 15 มีนาคม 2566 - นางสาวตรีนุช เทียนทอง ร... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑