“ตรีนุช” ปลื้มทีมลูกชะมวง วิทยาลัยเทคนิคระยอง ครีเอทเมนูอาหารแห่งอนาคต “โครเก็ตพะแนงแพลนเบส” โชว์ศักยภาพ Soft Power ไทย ในการประชุมเอเปค 2022

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศรัฐสภา ตั้ง “ภาคิน สมมิตรธนกุล” เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เผยแพร่ปร... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กช.ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ฯ การยืมเงิน/กู้ยืมเงิน จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เผยแพร่ปร... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑