ศธ.ฝึกอบรมผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 423 ให้ศึกษาธิการจังหวัดและรองฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

รองปลัด ศธ. "พิเชฐ โพธิ์ภักดี" เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู... Continue Reading →

‘คุณหญิงกัลยา’ นำคณะผู้บริหาร สพป.สระบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน รร.ราชวินิต โรงเรียนต้นแบบสร้างทักษะนักเรียนสำหรับโลกยุคใหม่

9 มีนาคม 2566 / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่ากา... Continue Reading →

‘คุณหญิงกัลยา’ มอบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐาน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 1

โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ 8 มีนาคม 2566 - คุณหญิงกัลยา โสภณพน... Continue Reading →

ศธ.มุ่งยกระดับวิทย์-คณิตไทย พัฒนาศักยภาพและความสามารถ สร้างเมล็ดพันธุ์น้อย ๆ ให้เป็นต้นกล้าที่แข็งแรง สร้างร่มเงาให้กับผู้อื่น

กระทรวงศึกษาธิการ 8 มีนาคม 2566 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง... Continue Reading →

‘ตรีนุช’ พร้อมคณะผู้บริหาร ศธ. เข้าเฝ้าฯ “สมเด็จพระสังฆราช” ขอประทานเจิมองค์เสมาธรรมจักร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาว ศธ.

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 7 มีนาคม 2566 - เจ้า... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑