หมวดหมู่
เสมา 2

แต่งตั้งทีม Coding แห่งชาติ เชื่อมโยงกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ‘คุณหญิงกัลยา-ศุภชัย-สุชัชวีร์-ภูมิสรรค์-ชูกิจ’ นำทีม

เพจคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช โพสต์เฟซบุ๊ก ขอบคุณทีมปฏิรูปปร […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งนายชาติชาย เกตุพรหม ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สอศ.

(11 กุมภาพันธ์ 2564) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนัก […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูฯ

(11 กุมภาพันธ์ 2564) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู […]

หมวดหมู่
สพฐ. เสมา 1

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกสัดส่วนการใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน เฉพาะระดับประถม-มัธยมต้น ส่วนมัธยมปลาย ใช้สัดส่วนคงเดิม 70:30

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงน […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค เสมา 3

เสมา3 ลงพื้นที่นครนายก ติดตามตรวจสอบความพร้อม โรงเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อ รร.คุณภาพของชุมชน-มัธยมดีสี่มุมเมือง-Stand Alone

เสมา 3 “กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลงพื้นที่นครนายก […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 16 ราย

(10 กุมภาพันธ์ 2564) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนัก […]

หมวดหมู่
เสมา 2

ศธ.จับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เซ็น MOU สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค ยกระดับมาตรฐานอาชีพบุคลากรด้านการเกษตร การันตีด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) เซ็ […]

หมวดหมู่
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

รมว.ศธ.ชื่นชมการทำงานเป็นเอกภาพในระดับจังหวัด เพื่อสร้าง รร.คุณภาพของชุมชน นำไปสู่คุณภาพการศึกษา-คุณภาพชีวิต อย่างยั่งยืน

รมว.ศึกษาธิการ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” โพสต์เฟซบ […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม. (9 กุมภาพันธ์ 2564) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เกี […]

หมวดหมู่
สป.

แนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ปลัด ศธ.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตาม […]