About

“ศธ.360 องศา” เป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มสารนิเทศ ในฐานะศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งชื่อ ศธ.360 องศา เป็นครั้งแรกทาง Facebook เมื่อวันที่ 27 เดือนมีนาคม 2561

เมษายน 2562 มียอดผู้ติดตาม 5 หมื่นคน
สิงหาคม 2562 มียอดผู้ติดตาม 6 หมื่นคน
เมษายน 2563 มียอดผู้ติดตาม 1 แสนคน
พฤษภาคม 2563 มียอดผู้ติดตาม 1.4 แสนคน
เมษายน 2564 มียอดผู้ติดตาม 2 แสนคน (พฤษภาคม 2564 ยอดไลค์ 2 แสนคน)

23 มิถุนายน 2561 – 16 กันยายน 2561 ได้จัดทำรายการ “ศธ.360 องศา” ปีที่ 1 ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ ทางช่อง 3HD ในช่วงเวลาประมาณ 7.00-7.20 น. สกู๊ป (3 นาที) ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ จำนวน 26 สัปดาห์

16 พฤศจิกายน 2562 – 28 มิถุนายน 2563 ได้จัดทำรายการ “ศธ.360 องศา” ปีที่ 2 ทางช่อง 3HD ในช่วงเวลาประมาณ 6.00-6.25 น. สกู๊ป (3 นาที) ทุกวันเสาร์ 33 ครั้ง และข่าว (2 นาที) ทุกวันอาทิตย์ จำนวน 33 ครั้ง

19 มิถุนายน 2564 รายการ “ศธ.360 องศา” ปีที่ 3 ทางช่อง 3HD ในช่วงเวลาประมาณ 6.00-6.30 น. สกู๊ป (3 นาที) ทุกวันเสาร์ 33 ครั้ง และข่าว (2 นาที) ทุกวันอาทิตย์ จำนวน 33 ครั้ง

3 กรกฎาคม 2562 ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ด้วยเว็บไซต์ MOE360 ที่ moe360.blog

ศธ.360 องศา เป็นช่องทางการสื่อสารที่เผยแพร่ด้วยความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร พร้อมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งพันธมิตรและเครือข่ายการทำงาน เช่น ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579 เพื่อให้ทุกเสียงสะท้อนได้รับการพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาตามความเหมาะสม

เพราะกระทรวงศึกษาธิการ ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันทุกองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไซโลเดียวกัน ภายใต้แนวคิด MOE one team

หลากหลายช่องทางการติดตาม “ศธ.360 องศา”

Line Openchat ศธ.360 องศา