Categories
ภูมิภาค

นักเรียนเบตง ผุดไอเดียประดิษฐ์หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

(28 มี.ค.63) นักเรียน รร.บ้านอัยเยอร์เวง อ.เบตง ผุดไอเดียประดิษฐ์หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ไม่ต้องใช้มือสัมผัส ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) แน่นอน นายจำลอง จันทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง กล่าวว่า โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมีความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จึงมีนโยบายให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมเพื่อคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายอนามัยโรงเรียน จึงได้ร่วมกับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรม ได้นำองค์ความรู้ STEM ศึกษา เข้ามาสร้างนวัตกรรม “หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ” ขึ้น โดยหลักการทำงาน คือ ใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ เพื่อตรวจวัตถุที่ผ่านเซ็นเซอร์ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจเจอวัตถุ เครื่องก็จะส่งคำสั่งให้มอเตอร์กดเจลแอลกอฮอล์ไหลออกมา โดยที่คนไม่ต้องใช้มือสัมผัสหรือกดไปยังขวดเจลแอลกอฮอล์ ทำให้ไม่มีเชื้อโรคปะปนอยู่บนขวด ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างแน่นอน. บัลลังก์ โรหิตเสถียร […]

Categories
สป.

ปิดไฟ 1 ชม. เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2020)

กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนประชาชน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2020)” ร่วมกับ 188 ประเทศทั่วโลก โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคลากร ร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็น ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 20.30–21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หรือในทุก ๆ วัน เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Categories
แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.ร่วมแรงใจสู้ภัยโควิด ผุดแนวคิดเรียนออนไลน์ พิชิตโลกยุคดิจิทัล

“ร่วมแรงใจสู้ภัยโควิด” (26 มี.ค.63) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงฯ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไปทั่วโลก กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเข้มงวดมาโดยลำดับ นับตั้งแต่การประกาศ 13 มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 การประกาศปิดสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท ทั้งของรัฐและเอกชน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 พร้อมเพิ่ม 7 มาตรการเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เช่น มอบงานให้บุคลากรไปปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home : WFH) สามารถส่งงานทางออนไลน์ได้ โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการตามบริบทของหน่วยงานตนเองได้ การส่งเสริมให้ใช้อินเทอร์เน็ตเช่น ประชุมทางไกล การให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งจุดคัดกรอง แอลกอฮอล์เจล และเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกายในทุกทางเข้า-ออกของอาคาร ให้ทุกหน่วยงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพ และทำความสะอาดพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารทุก 30 วัน การจัดประชุมอบรมสัมมนาให้ใส่หน้ากากอนามัยและจัดให้นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร […]

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 16 ข้อกำหนด สถานการณ์ฉุกเฉิน

(25 มี.ค.63) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 16 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) 1. การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง2. การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค3. การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร4. การห้ามกักตุนสินค้า5. การห้ามชุมนุม6. การเสนอข่าว7. มาตรการเตรียมรับสถานการณ์8. มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท9. มาตรการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร10. มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย11. มาตรการป้องกันโรค12. นโยบายการยังคงให้เปิดสถานที่ทำการ13. คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด14. คำแนะนำในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ15. โทษ16. การใช้บังคับ อ้างจาก ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0010.PDF ขอบคุณกราฟิกสวยๆ จากเพจ ปันโปร

Categories
เสมา 3

สช.เปิดห้องเรียนออนไลน์ ฝ่าวิกฤต Covid-19 เรียนฟรีที่บ้าน ปลอดภัย ได้ความรู้

(25 มีนาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ, นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) และผู้แทนโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมเครือข่ายการให้บริการห้องเรียนออนไลน์กับ สช. เพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการประกาศปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลกระทบให้เด็กและเยาวชนอาจไม่เข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนได้ ตนจึงได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการวางนโยบายการจัดการศึกษาออนไลน์ เพื่อนักเรียนทุกคนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จึงได้ร่วมกับสถานศึกษาเอกชน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยมยานากาวา โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา และสถาบัน 168 ติวเตอร์ออนไลน์ จัดการศึกษาออนไลน์ นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาออนไลน์ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง นักเรียนสามารถเรียนฟรีที่บ้าน ปลอดภัย และได้ความรู้ ซึ่งรูปแบบการสอน […]

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับมือกับโควิด-19

(24 มี.ค. 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video Conference ดังนี้ ปรับงบ’ 63 ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 เน้น Digital Skill และภาษาอังกฤษ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ยังไม่ถึงระดับ 3 แต่ก็ต้องมีมาตรการปรับแผนว่าจะทำอย่างไรบ้าง ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 เพื่อนำไปใช้จ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ตกงาน ผู้ที่เป็นแรงงานอิสระ หรือแรงงานที่กำลังเข้าสู่ระบบ หรือเด็กอาชีวะจบใหม่ โดยให้จัดหาครูสอนเสริมความรู้ ฝึกอาชีพ เรียนออนไลน์ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ ที่ประชุม ครม. มีข้อคิดเห็นว่าควรจะทำเรื่องของ Digital Skill และเรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่งตรงกับแนวทางที่ ศธ.วางไว้ตั้งแต่ต้น จึงถึงเวลาที่จะนำมาใช้จริงแล้ว ในขณะเดียวกันงบประมาณที่ปรับมาหากไม่เพียงพอ ก็สามารถใช้จ่ายงบกลางได้ตามความเหมาะสม ศธ.ลุยจัดการศึกษาออนไลน์เต็มรูปแบบ ได้ความรู้เท่าเดิมหรือใกล้เคียง ทันก่อนเปิดเรียน รัฐบาลประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 […]

Categories
เสมา 3

เสมา3 เผยนโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเอกชน ที่ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

(23 มีนาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดดังกล่าว ทางรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว และเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตนจึงได้สั่งการให้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่มีนักเรียน นักศึกษาได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดสถานศึกษาในครั้งนี้ ดำเนินการเตรียมมาตรการ หรือแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ โดยเป็นการศึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาที่มีระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่พร้อมอนุเคราะห์ให้บริการร่วมใช้ระบบออนไลน์ของโรงเรียนแก่โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนในสังกัดอื่นทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยมยานากาวา โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา และยังมีการรวบรวมสื่อการสอนเสริมหรือกวดวิชา และการสอนภาษาและอาชีพมาเผยเเพร่ด้วย ทั้งนี้ สช. กำลังทำการสำรวจโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเอกชนเพิ่มเติม เพื่อนำช่องทางการเรียนออนไลน์มารวบรวมไว้ ให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจเข้ามาใช้บริการได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าใช้บริการด้วย หวังว่าการเรียนออนไลน์จะเป็นการสร้างความรู้แก่เด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสม สามารถเรียนที่บ้านได้อย่างปลอดภัย ให้ความรู้ ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และสามารถสร้างโอกาสให้ทุกคนเรียนฟรี เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยวันนี้ผู้เรียนสามารถเข้าไปใช้บริการการเรียนการสอนได้แล้ว โดยผู้เรียนสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ […]

Categories
สป. เสมา 1

ศธ.ออกมาตรการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม (Fake News) กระทรวงศึกษาธิการ

(23 มีนาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก มีทั้งข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นเท็จ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว และสอดคล้องกับข้อเสนอของสภานักเรียน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 โดย น.ส.มินทกานต์ ถนอมไถ นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในฐานะประธานสภาฯ ประกาศเจตนารมณ์ 4 ข้อเสนอ ดังนี้ 1) การส่งเสริมให้นักเรียนเลิกใช้ถุงพลาสติก 2) การส่งเสริมจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข 3) การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) 4) การส่งเสริมแนวทางป้องกันจากการถูกข่มเหง (Bully) ศธ.จึงได้มีการออกมาตรการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม (Fake News) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตาม ตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูล ผลิตข้อมูลที่ถูกต้องเผยแพร่ต่อประชาชน พร้อมทั้งเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หรือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวปลอม ที่ศูนย์บริการประชาชน ศธ. โทร. 1579 ตลอด […]

Categories
ข่าว

หากติดโควิด-19 ค้นหาสถานที่เคยไปย้อนหลัง จาก Google Maps

Google Maps นอกจากจะช่วยนำทางการเดินทางให้คุณไปไหนโดยไม่ต้องกางแผนที่กระดาษเหมือนในอดีตแล้ว ยังมีประโยชน์ในการติดตามบันทึกสถานที่ที่คุณเคยไปในอดีต ย้อนหลังเป็นสิบปีเลยทีเดียว ดังนั้น หากท่านติดไวรัสโควิด-19 และเมื่อการสอบสวนผู้ป่วย ท่านก็สามารถนำไปใช้เช็คประวัติการเดินทางย้อนหลังได้ ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่ให้ผู้คนที่สัญจรบริเวณนั้น ๆ ในเวลาเดียวกันเฝ้าระวัง วิธีการง่ายๆ เพียงคุณเปิดบริการตำแหน่งในมือถือเพียงแค่นั้น หากเป็นมือถือแอนดรอยด์ หรือ iPhone จะติดตั้ง Google Maps มาให้แล้ว อย่าลืมอัพเดทแอพก่อน แล้วทำตามวิธีการง่ายๆ หรือจะเข้าบน PC ก็ได้ 1 เปิดบราวเซอร์ Chrome2 เข้าระบบด้วยบัญชี Google ของคุณ3 ไปที่แอพ Google Map หรือบน PC พิมพ์ http://www.google.co.th/maps4 ช่องเมนู ให้เลื่อนลงไปที่เมนู “ไทม์ไลน์ของคุณ”5 เมื่อคลิ้ก “ลำดับเวลา” แล้ว จะแสดงแผนที่โลก และจุดสีแดงๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งที่คุณเคยเดินทางไปในอดีต 6 เราสามารถเลือก ปี/เดือน/วัน ย้อนหลังได้ […]

Categories
เสมา 2

คุณหญิงโค้ดดิ้ง ผุดสาธิตเรียนโค้ดดิ้งออนไลน์ ฝ่าวิกฤต “Covid can’t stop Coding”

“คุณหญิงโค้ดดิ้ง” หารือ นักวิชาการ-ครู Coding ออกแบบการเรียนรู้ทักษะ Coding สู่ระบบออนไลน์ ส่งเสริมการเรียนรู้กับครอบครัวอย่างสนุก อังคารนี้ Live สด รายการ@จันทรเกษม นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เเละนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) กล่าวว่า ในวันที่ 23 มี.ค.63 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานคณะกรรมการ Coding แห่งชาติ ได้เรียกประชุมทีมที่ปรึกษาฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ Unplugged Coding ของ สสวท. ครูผู้อบรม และครูผู้สอน Codingของ สพฐ. ร่วมหารือในการสื่อสารถึงผู้ปกครองเเละเยาวชน ในเรื่องการเรียนการสอน Online โดยสนับสนุนให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของครอบครัว ในการให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง และปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในช่วงที่เผชิญกับวิกฤตโรค Covid-19 ที่อาจต้องหยุดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระยะยาว โดยเปลื่ยนบ้านและสถาบันครอบครัวเป็นสถานศึกษา อีกทั้งจะออกเเบบโปรเเกรมเกมส์ เพิ่มทักษะ Coding ให้เป็นระดับ ๆ […]