ปลัด ศธ. เป็นประธานเปิดการประเมินผู้ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 920 รับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน

13 มิถุนายน 2565 / นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 920 ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนทั้งสิ้น 51 คน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

รับชมภาพเพิ่มเติม Facebook

ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ พ.ศ. 2563 เมื่อบุคลากรทางการลูกเสือผ่านการฝึกอบรมแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน และไม่เกิน 2 ปี ให้เสนอขอรับการประเมินเพื่อขอมีคุณวุฒิวูดแบดจ์ประเภทผู้นำ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้แต่งตั้งคณะทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินการขอมีคุณวุฒิโดยการสัมภาษณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนด

รับชมภาพเพิ่มเติม Facebook

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: