ทีม ‘กพร.กระทรวงศึกษาธิการ’ เสวนาโครงสร้าง-ระบบการขับเคลื่อนงาน และการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานที่ต่ำกว่าระดับกรม

22 กรกฎาคม 2565 / ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร จำปา... Continue Reading →

“ตรีนุช” ฝาก นบส.ศธ.รุ่น 12 บูรณาการทำงานร่วมกันแบบ One Team ออกแบบการศึกษาตามความสนใจ ตอบโจทย์ผู้เรียนในโลกอนาคต

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑