ศธ.ประชุมสถานีแก้หนี้ครู ภาคกลาง-ตะวันออกเฉียงเหนือ เผยภาพรวมทั่วประเทศ ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 3,623 ราย วงเงิน 5.6 พันล้านบาท

18 กรกฎาคม 2565, ห้องประชุมจันทรเกษม / นายสุทิน แก้วพนา... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑