ครม.เห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ. ‘อรรถพล’ นั่งปลัดกระทรวงฯ – ‘สุเทพ’ ดูแลสภาการศึกษา – ‘ธนุ’ คุมงานอาชีวะ

(30 สิงหาคม 2565) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่า... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑