“ตรีนุช” สั่งเลขาธิการ กช. ตั้งกรรมการสอบลืมเด็ก ป.2 บนรถตู้จนเสียชีวิต

(31 สิงหาคม 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีเด็กหญิงวัย 7 ขวบชั้น ป.2 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา จ.ชลบุรี ถูกลืมบนรถตู้รับ-ส่งนักเรียนจนขาดอากาศเสียชีวิต ว่า ตนได้มอบหมายให้ นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ลงพื้นที่โรงเรียนเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงจริง พร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความบกพร่องของใคร เป็นความบกพร่องของโรงเรียน ครูที่ดูแลเด็ก หรือคนขับรถโรงเรียน และให้ตรวจสอบด้วยว่า ในการใช้รถโรงเรียนรับ-ส่งนักเรียน ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2562 หรือไม่

“นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นเรื่องที่ดิฉันให้ความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด ทั้งรัฐและเอกชน ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอาชีวศึกษา เรื่องการลืมเด็กไว้ในรถโรงเรียน จนทำให้เด็กเสียชีวิตก็ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะที่ผ่านมาก็ได้มีการส่งหนังสือเวียนกำชับเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถโรงเรียนแล้ว”

โดยในข้อ 11 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562 กำหนดให้ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนมีหน้าที่ ดังนี้ 1. ตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่รับ – ส่ง แต่ละเที่ยวให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายซื่อนักเรียน พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ใช้บริการ 2. ประจำอยู่กับรถโรงเรียนตลอดเวลาที่รับ – ส่งนักเรียน เพื่อควบคุมดูแล และช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทาง 3. รายงานให้ทางโรงเรียนทราบทันทีที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น เข้ารับการอบรมตามที่โรงเรียนหรือผู้ดำเนินกิจการรถโรงเรียนกำหนด

ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ต้องใช้ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของนักเรียนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า สำหรับกรณีไฟไหม้ห้องคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) และไฟไหม้ห้องเรียน ของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนอยู่ในกรุงเทพฯ นั้น ตนได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตรวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ของทั้ง 2 โรงเรียน และเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง เพื่อให้พร้อมใช้จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: