ศธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

27 กรกฎาคม 2565 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

ภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5218281668254312&type=3

เวลา 07.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีลงนามถวายพระพร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 71 รูป จากนั้น รมว.ศธ. นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและปวงชนชาวไทย โดยได้ถวายสัตย์ปฏิญาณว่า

“จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป”

เวลา 08.45 น. พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และผู้บังคับบัญชา

รมว.ศธ. เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และผู้บังคับบัญชา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยได้กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และนำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

จากนั้นเป็นประธานในพิธีรับการสวนสนามจากลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และผู้บังคับบัญชา จำนวนกว่า 500 คน

ภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5218281668254312&type=3

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ. / ถ่ายภาพ และวีดิทัศน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: