รองปลัด ศธ. “ธนู” เปิดประชุมขับเคลื่อนภารกิจการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

จังหวัดชลบุรี / นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ภายใต้นโยบายเร่งด่วนของ รมว.ศธ.ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” จัดโดยสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม T Pattaya โดยมีนายวรัท พฤกษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ. และคณะผู้ตรวจราชการฯ รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วนของ รมว.ศธ. รวมทั้งติดตามประเมินผลสะท้อนภาพความสำเร็จเชิงนโยบายจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ศธ. ตามประเด็นนโยบายเร่งด่วนฯ ตลอดจนขับเคลื่อนภารกิจการตรวจราชการสำหรับการพัฒนาระบบการตรวจราชการของ ศธ. พร้อมกับการลงพื้นจริง เพื่อติดตามสะท้อนภาพความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วนในประเด็น MOE Safety Center ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง