“ตรีนุช” กำชับสถานศึกษา เข้มดูแลเด็กเล็กไกลโควิด 19

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงนักเรียน โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน อาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) นั้น

ตนได้สั่งการให้ต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำชับไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด 19 ในโรงเรียน โดยตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพี่อความไม่ประมาทและลดความเสี่ยงในการรับและแพร่เชื้อโควิด 19 ในโรงเรียน มีการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยในห้องเรียน ให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ จัดอาหารปรุงสุกใหม่ และสถานศึกษาต้องหมั่นทำความสะอาดโรงเรียนสม่ำเสมอ

ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้สังเกตอาการของบุตรหลานของตนเองก่อนพามาโรงเรียน ครูต้องสังเกตอาการของเด็กนักเรียนในห้องเรียน ถ้าพบเด็กติดเชื้อให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา ที่แต่ละแห่งได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

“ขณะนี้เด็กนักเรียนอายุ 5-18 ปี ส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 แล้ว ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ และ ศธ.ได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างต่อเนื่อง ในการจัดส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำนวยความสะดวกกรณีที่ผู้ปกครองมีความประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 อย่างทั่วถึง ส่วนกลุ่มเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ได้ การเฝ้าระวังนอกจากที่สถานศึกษาแล้ว ต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง เพื่อไม่ให้ติดโรคและแพร่เชื้อสู่บุตรหลานด้วย ทั้งนี้ จากการที่ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจเยี่ยมโรงเรียนต่าง ๆ พบว่าทุกโรงเรียนให้ความสำคัญกับเรื่องโควิด 19 ทั้งในนักเรียน ครู และบุคลากร ” รมว.ศธ.กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: