ศธ.กำหนดการแข่งขันกีฬา “กระทรวงศึกษาธิการเกมส์” (MOE Games) ครั้งที่ 1 ที่สนามศุภชลาศัย “พลังมิตรภาพ พลังความรัก พลังสามัคคี”

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา “กระทรวงศึกษาธิการเกมส์” (MOE Games) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ สนามศุภชลาศัย ซึ่งในปีนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีบุคลากรจากทุกสังกัดส่วนกลาง-ภูมิภาค เข้าร่วมการแข่งขันใน 6 ชนิดกีฬา คือ เปตอง ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน

4 ทีมเข้าร่วมชิงชัยการแข่งขัน

เป้าหมาย คือ ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค คือ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา (ภาครัฐ) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด โดยแบ่งออกเป็น 4 ทีม ดังนี้

 • ทีม A : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สีชมพู)
 • ทีม B : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สีเขียว)
 • ทีม C : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สีแดงเลือดหมู)
 • ทีม D : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ (สีส้ม)

การแบ่งประเภทรุ่นการแข่งขัน

แบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือ

 • รุ่น VIP ผู้บริหาร ได้แก่ ตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป ยกเว้นสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป
 • รุ่นอาวุโส ได้แก่ ผู้มีอายุ 45 ปีขึ้นไป โดยให้กำหนดปีพุทธศักราช ให้ชัดเจน
 • รุ่นทั่วไป ทุกคนที่สังกัดหน่วยงาน

6 ประเภทการแข่งขัน และชนิดกีฬา

กำหนดการแข่งขัน

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 ณ สนามเปตอง กระทรวงศึกษาธิการ บริเวณหลังอาคารรัชมังคลาภิเษก (กรุณาตรวจสอบกำหนดการแข่งขันอีกครั้ง)

 • ผู้ประสานงาน : นายวชิรพันธ์ นาคก้อน โทร 089 6726746

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ฟุตบอล

 • 13.00 – 14.00 น.   การแข่งขันฟุตบอล รุ่นทั่วไป คู่ที่ 1  (ทีม A เจอ ทีม B)
 • 14.00 – 15.00 น.   การแข่งขันฟุตบอล รุ่นทั่วไป คู่ที่ 2  (ทีม C เจอ ทีม D)
 • 15.00 – 16.00 น.   การแข่งขันฟุตบอล ทีมผู้บริหาร (คู่ที่ 1) (ทีม C เจอ ทีม B)
 • 17.00 – 18.00 น.   การแข่งขันฟุตบอล ทีมผู้บริหาร (คู่ที่ 1) (ทีม A เจอ ทีม D)
 • ผู้ประสานงาน : นายสัมมนากรณ์ บุญเรือง โทร 086 6524662

วอลเลย์บอล

 • 13.00 – 14.00 น.   การแข่งขันวอลเลย์บอล ผสมอายุ ชาย  (ทีม A เจอ ทีม D)
 • 14.00 – 15.00 น.   การแข่งขันวอลเลย์บอล ผสมอายุ ชาย  (ทีม B เจอ ทีม C)
 • 15.00 – 16.00 น.   การแข่งขันวอลเลย์บอล ผสมอายุ หญิง (ทีม A เจอ ทีม D)
 • 16.00 – 17.00 น.   การแข่งขันวอลเลย์บอล ผสมอายุ หญิง (ทีม B เจอ ทีม C)
 • ผู้ประสานงาน : นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว โทร 085 4849016

เซปักตะกร้อ

 • 13.00 – 14.00 น.   การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นทั่วไป คู่ที่ 1  (ทีม A เจอ ทีม B)
 • 14.00 – 15.00 น.   การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นทั่วไป คู่ที่ 2   (ทีม C เจอ ทีม D)
 • 15.00 – 16.00 น.   การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นอาวุโส  คู่ที่ 1 (ทีม C เจอ ทีม B)
 • 16.00 – 17.00 น.   การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นอาวุโส  คู่ที่ 2 (ทีม A เจอ ทีม D)
 • ผู้ประสานงาน : นายอาคม สารศิลปิน โทร 085 1248442

แชร์บอล

 • 15.00 – 16.00 น.   การแข่งขันแชร์บอล (หญิง) คู่ที่ 1 (ทีม A เจอ ทีม B)
 • 16.00 – 17.00 น.   การแข่งขันแชร์บอล (หญิง) คู่ที่ 2 (ทีม C เจอ ทีม D)
 • ผู้ประสานงาน : นายนพดล เลี้ยงเจริญทรัพย์ โทร 065 4191497

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

 • 14.00 – 15.00 น. การแข่งขันฟุตบอล รุ่นทั่วไป (รอบชิงอันดับ 3)
 • 15.00 – 16.00 น. การแข่งขันฟุตบอล ทีมผู้บริหาร (รอบชิงอันดับ3)
 • 14.00 – 15.00 น. การแข่งขันวอลเลย์บอล ชาย ผสม (รอบชิงอันดับ 3)
 • 15.00 – 16.00 น. การแข่งขันวอลเลย์บอล หญิง ผสม (รอบชิงอันดับ 3)
 • 14.00 – 15.00 น. การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นทั่วไป (รอบชิงอันดับ 3)
 • 15.00 – 16.00 น. การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นอาวุโส  (รอบชิงอันดับ 3)
 • 14.00 – 15.00 น. การแข่งขันแชร์บอล (หญิง) (รอบชิงอันดับ 3)

กำหนดการพิธีเปิด-ปิด “พลังมิตรภาพ พลังความรัก พลังสามัคคี”

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

 • 16.30 น.  –  ขบวนพาเหรด นักกีฬา ภายในสนามโดยเรียงลำดับ ดังนี้
  1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        
  2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  4) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
 • 17.00 น. –  ประธานในพิธีเปิด นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะเดินทางถึง ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ
 • 17.55 น.  –  พิธีกรสั่งเคารพประธาน (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
 • 18.00 น.  –  พิธีกรนำเข้าสู่พิธีการเปิดการแข่งขันกีฬา “กระทรวงศึกษาธิการเกมส์” (MOE GAMES) ครั้งที่ 1
 • พิธีกรสั่ง “นักกีฬาทั้งหมด ขวาหัน เคารพธงชาติ ทั้งหมดตรง” วงดุริยางบรรเลงเพลงชาติไทย
 • เจ้าหน้าที่เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
 • พิธีกร สั่ง “นักกีฬาทั้งหมดซ้ายหัน”
 • พิธีกรเชิญประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา “กระทรวงศึกษาธิการเกมส์” (MOE GAMES) ครั้งที่ 1 เข้าสู่สนาม
 • ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
 • ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา จบแล้ว ประธานพร้อมด้วยคณะ ลงมาประกอบพิธีตีกลองเปิดการแข่งขันกีฬา
 • พิธีกร สั่งนักกีฬา ขวาหัน เคารพธงกีฬา “กระทรวงศึกษาธิการ เกมส์” (MOE GAMES) ครั้งที่ 1
 • ดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา เจ้าหน้าที่เชิญธงกีฬาขึ้นสู่ยอดเสา
 • พิธีกร เชิญประธานและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลับที่นั่งรับรอง
 • การแสดงประกอบพิธีเปิด “มิตรภาพ ความรัก สามัคคี”
 • พิธีวิ่งคบเพลิง พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง จุดไฟในกระถาง เปิดกีฬาอย่างเป็นทางการ
 • นักกีฬา ออกจากสนามไปที่สแตนเชียร์ของหน่วยงานตนเอง
 • 17.30 น. เริ่มการแข่งขันกีฬา ของกีฬาแต่ละประเภทตามสูจิบัตรการแข่งขัน
 • 17.30-18.30 น. การแข่งขันฟุตบอล รุ่นทั่วไป (รอบชิงชนะเลิศ)
 • 18.30-19.30 น. การแข่งขันฟุตบอล ทีมผู้บริหาร (รอบชิงชนะเลิศ)
 • 17.30-18.30 น. การแข่งขันวอลเลย์บอล ชาย ผสม (รอบชิงชนะเลิศ)
 • 18.30-19.30 น. การแข่งขันวอลเลย์บอล หญิง ผสม (รอบชิงชนะเลิศ)
 • 17.30-18.30 น. การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นทั่วไป (รอบชิงชนะเลิศ)
 • 18.30-19.30 น. การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นอาวุโส (รอบชิงชนะเลิศ)
 • 15.00-16.00 น. การแข่งขันแชร์บอล (หญิง) (รอบชิงชนะเลิศ)
 • 18.00-18.30 น. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ชักเย่อ คู่ที่ 1 (ทีม A เจอ ทีม B)
 • 18.30-19.00 น. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ชักเย่อ คู่ที่ 2 (ทีม C เจอ ทีม D)
 • 18.00-18.30 น. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วิ่งกระสอบ คู่ที่ 1 (ทีม A เจอ ทีม C)
 • 18.30-19.00 น. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วิ่งกระสอบ คู่ที่ 2 (ทีม B เจอ ทีม D)
 • 20.00 น.  –  ขบวนพาเหรด นักกีฬา พร้อมกันที่จุดกำหนด เพื่อทำพิธีปิด
 • พิธีกรประชาสัมพันธ์ แจ้งลำดับขั้นตอนพิธีการ
 • ประธานในพิธี เดินทางถึง (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
 • พิธีกรเชิญประธานในพิธีปิด นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่แท่นรับกล่าวรายงาน
 • ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงานผลการแข่งขันและเชิญประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลในประเภทต่าง ๆ
 • ประธานในพิธีกล่าวปิดการแข่งขันกีฬา “กระทรวงศึกษาธิการเกมส์” (MOE GAMES) ครั้งที่ 1
 • พิธีกรประกาศ “นักกีฬาทั้งหมดตรง ขวาหัน เคารพธงชาติ” (บรรเลงเพลงชาติ)
 • เจ้าหน้าที่เชิญธงชาติลงจากยอดเสา
 • พิธีกรประกาศ “นักกีฬาทั้งหมดเคารพธงกีฬา” (บรรเลงเพลงกราวกีฬา)
 • เจ้าหน้าที่เชิญธงกีฬาลงจากยอดเสา
 • พิธีมอบธงการแข่งขันกีฬา “กระทรวงศึกษาธิการเกมส์” (MOE GAMES) ครั้งที่ 2 ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การแสดงของเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬา “กระทรวงศึกษาธิการเกมส์” (MOE GAMES)  ครั้งที่ 2
 • นักกีฬา ร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม (บรรเลงเพลงสามัคคีชุมนุม)
 • พิธีกรประกาศให้นักกีฬาถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   (บรรเลงสรรเสริญพระบารมี) เมื่อเพลงจบ เปล่งเสียง “ไชโย 3 ครั้ง”   ไฟในกระถางคบเพลิง ค่อย ๆ หรี่ลง และดับ
 • มอบของที่ระลึกแก่ท่านประธานในพิธี
 • เสร็จสิ้นพิธีปิดการแข่งขันกีฬา “กระทรวงศึกษาธิการ เกมส์” (MOE GAMES) ครั้งที่ 1
 • รับประทานอาหารร่วมกัน “พลังมิตรภาพ พลังความรัก พลังสามัคคี” ณ สนามศุภชลาศัย
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซุ้มอาหาร 10 ซุ้ม 
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซุ้มอาหาร 10 ซุ้ม
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซุ้มอาหาร 10 ซุ้ม
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการซุ้มอาหาร 10 ซุ้ม

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

2 thoughts on “ศธ.กำหนดการแข่งขันกีฬา “กระทรวงศึกษาธิการเกมส์” (MOE Games) ครั้งที่ 1 ที่สนามศุภชลาศัย “พลังมิตรภาพ พลังความรัก พลังสามัคคี”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s