ศธ.ปล่อยขบวนอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

ศธ.ปล่อยขบวนอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่... Continue Reading →

ปลัด ศธ.’สุภัทร’ ย้ำให้ความสำคัญการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักง... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑