ศธ.ปล่อยขบวนอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

ศธ.ปล่อยขบวนอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยว ตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์…ฟรี หวังลดอุบัติเหตุ ให้ทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ให้บริการ 259 ศูนย์ ครอบคุลม 76 จังหวัด และกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 29 ธ.ค.2563 – 4 ม.ค.2564

(23 ธันวาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ โดยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) รวมทั้งผู้บริหารองค์กรหลักและในกำกับ เข้าร่วมกิจกรรม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564 เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ บริการและช่วยเหลือสังคมในเรื่องที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของตนเอง ได้แสดงออกในการมีส่วนร่วมต่อสังคมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้คำขวัญการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนว่า  “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลทุกปี จะเห็นชาวอาชีวศึกษาออกมาทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นบริการขั้นพื้นฐาน แต่ความจริงแล้วอาชีวะสามารถทำได้มากกว่านี้ ทั้งในเรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน

สิ่งสำคัญ คือ วันนี้เรากำลังยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาให้คนเห็นความสำคัญของผู้เรียน ทั้งในเรื่องของความสามารถ ทักษะอาชีพ ซึ่งหวังว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของทั้งผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็นความสำคัญของสายอาชีพ

ขณะเดียวกัน ศธ. มีความจำเป็นที่จะทำให้สายอาชีพมีการพัฒนาการเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ โดยบูรณาการให้เป็น Excellence Center และพยายามพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะศูนย์ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อยกระดับอาชีวศึกษาอย่างแท้จริง

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ กอศ. เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สอศ. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ กิจกรรมศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน โดยตั้งศูนย์ให้บริการทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพฯ จำนวน 259 แห่ง บริเวณถนนสายหลักและสายรอง ยกเว้นศูนย์อาชีวะอาสาฯ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีจุดสังเกตสำหรับประชาชนคือ เต็นท์สีม่วงริมทาง โดยจะมีป้ายบอกระยะทาง 1 กม. และ 500 เมตร ก่อนถึงศูนย์ฯ หรือสามารถค้นหาจุดบริการจากแอปพลิเคชันอาชีวะอาสา เพื่อนำทางไปยังจุดบริการได้

ภายในศูนย์ จะให้บริการตรวจสภาพรถเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัย  ให้ความช่วยเหลือผู้เดินทางกรณีฉุกเฉิน บริการรถยก (บางพื้นที่) บริการนวดผ่อนคลาย บริการผ้าเย็น น้ำดื่ม ข้อมูลเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยว รายชื่ออู่รถที่เปิดให้บริการ เป็นต้น ซึ่งเป็นการให้บริการฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กิจกรรมที่ให้บริการจะเป็นไปตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

โดยจะให้บริการระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 00.30 น. และกิจกรรมตรวจเข้มข้นสภาพรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 หมวด 3 ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพฯ โดยร่วมช่วยเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศในการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะก่อนออกเดินทาง และระหว่างการเดินทาง ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. 2564 รวม 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แอปพลิเคชัน “อาชีวะอาสา” หรือสอบถามได้ที่ โทร. 089-765-7977 , 085-906-5499 หรือ 065-637-3455

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: