หมวดหมู่
สพฐ.

สพฐ.กำหนดวันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 เมษายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งแนวทาง […]

หมวดหมู่
สป. แผน/ยุทธศาสตร์

ประกาศ ศธ.ให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 ยกเว้นในพื้นที่สมุทรสาคร

(28 มกราคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิกา […]

หมวดหมู่
เสมา 3

‘ครูโอ๊ะ’ เปิดตัวบทเรียนออนไลน์การเรียนรู้กัญชา-กัญชง ผ่านแอปพลิเคชัน ONIE LEARN

(28 มกราคม 2564) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป […]

หมวดหมู่
สกศ.

สกศ.นำร่องจัดการเรียนการสอน พัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

(25 มกราคม 2564) ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการสภากา […]

หมวดหมู่
สป.

สป.ศธ.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 99 ปี ยุวกาชาดไทย

(27 มกราคม 2564) นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำน […]

หมวดหมู่
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

รมว.ศธ.ลงนามประกาศฯ เปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 1 ก.พ.ยกเว้นสมุทรสาคร

‘ณัฏฐพล’ เผย เปิดเรียนได้ 1 ก.พ. ยกเว้นจังหวัดสมุทรสาคร […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

(26 มกราคม 2564) มติคณะรัฐมนตรี ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่เกี่ยว […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค เสมา 2

‘มหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลังสู่ศตวรรษที่ 21’ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ‘คุณหญิงกัลยา’ ชูเป็นต้นแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสืบทอดประเพณีอันดีงามควบคู่กัน

(23 มกราคม 2564) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เ […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563

(22 มกราคม 2564) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายก […]