หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563

(22 มกราคม 2564) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 31,268 ราย ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย จำนวน 30,042 ราย และชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภท จำานวน 1,226 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มหน้า 110
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เริ่มหน้า 397

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

8 replies on “ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563”

ทำไมต้องเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สายสะพายด้วย ข้าราชการครูไม่มีความหมายเหรอให้แต่ข้าราชการพลเรือนอุตส่าห์ทำงานด้วยความพากเพียรมาทั้งชีวิตการทำงานและรอคอยที่จะได้สายสะพายเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลในวัยเกษียณเสียความรู้สึกมาก

ถูกใจ

ทำไมผู้บริหารโรงเรียนเงินเดือนเต็มในปีเกษียณ สพฐ จึงไม่เสนอขอเครื่องราช ปม.ให้เหมือนทุกปีที่เคยปฏิบัติมา

ถูกใจ

ถ้าการขอเครื่องราชชั้น ปม.ให้ผอ รร.เกษียณ ผิดระเบียบ ที่ขอมาและพระราชทานมาแล้วตั้งแต่ปี60ย้อนกลับไป ต้องคืนเครื่องราชไหม ถ้าไม่คืน การขอโดยผิดระเบียบให้ได้มาซึ่งเครื่องราช จะดำเนินการอย่างไร(เข้าข่ายรายงาน……….

ถูกใจ

ผมมีความเห็นว่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของข้าราชการที่ดีของแผ่นดินควรให้เครื่องราชย์แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเหมือนเดิมครับช้าเร็วไม่เป็นไร ผมก็เป็นหนึ่งคนที่มีคุณสมบัติครบที่ขอพระราชทานในปี2562ครับ

ถูกใจ

ผอ.รร.หลายร้อยท่านที่เกษียณปี61,62และ63ที่เสนอขอ ป.ม.โดย สพฐ.แจ้งว่าจะรวบรวมเสนอขอในคราวเดียวกันในปี63 รอคอยความหวังอยู่ครับ

ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s