สพฐ.กำหนดวันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 เมษายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563

โดยมีสาระสำคัญ คือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษา เป็นอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด โดยการตัดสินผลรายวิชา ให้นำคะแนนระหว่างเรียนรวมกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค ตามสัดส่วนที่สถานศึกษากำหนด

ทั้งนี้ หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ยังต้องเรียนผ่านออนไลน์ หรือรูปแบบอื่น ๆ สถานศึกษาสามารถกำหนดแนวทางการนับเวลาเรียนผ่านออนไลน์หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เรียนปกติในชั้นเรียน หรือนับเวลาที่นักเรียนใช้ในการทำผลงาน/ชั้นงาน ตามที่ครูมอบหมาย ส่วนกำหนดวันสอบปลายภาค/ปลายปี ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละสถานศึกษา

วันสิ้นสุดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ยังคงเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ คือ วันที่ 9 เมษายน 2564 แต่หากดำเนินการวัดและประเมินผลยังไม่เสร็จสิ้น สามารถพิจารณาอนุมัติจบการศึกษาได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ

2 thoughts on “สพฐ.กำหนดวันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 เมษายน 2564

Add yours

 1. ขออนุญาตสอบถามครับ
  กำหนดการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนสามัญ จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไหม คือเลื่อนวันออกไปไหมครับ
  เพราะในความเป็นจริง โรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดส่วนมาก มีการจัดเรียนออนไลน์ได้ไม่เต็มที่ และบางโรงเรียนก็ไม่มีการจัดเรียนออนไลน์ มีเพียงการทำใบงานเท่านั้น ซึ่งก็จะกระทบและเกิดความเหลื่อมล้ำกับความรู้ที่นักเรียนต้องใช้ในการสอบเข้า ม.1
  อยากให้พิจารณาวันสอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนในเครือสพฐ. อีกครั้งครับ

  ถูกใจ

 2. สอบถามครับ เนื่องจากสถานการณ์โควิดปีนี้จะปิดเทิอมใหญ่กี่วันครับกี่วันครับและจะเริ่มเปิดเรียน ในวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไรครับ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: