หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สอศ. ‘หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ อาชีวะเอกชน’

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เผยแพร่ประก […]

หมวดหมู่
สพฐ.

สพฐ.จับมือภาคีเครือข่าย พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning สอดคล้องจุดเน้น ‘สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ’

เมื่อเร็ว ๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส […]

หมวดหมู่
เสมา 2

เสมา 2 ลงพื้นที่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นครศรีธรรมราช ย้ำสร้างเด็กก้าวสู่ยุคดิจิทัล แต่ยังคงความเป็นไทย เก่งและดีควบคู่กัน

เสมา 2 “คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช” ลงพื้นท […]