เสมา 2 ลงพื้นที่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นครศรีธรรมราช ย้ำสร้างเด็กก้าวสู่ยุคดิจิทัล แต่ยังคงความเป็นไทย เก่งและดีควบคู่กัน

เสมา 2 “คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช” ลงพื้นที่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม​ ที่นครศรีธรรมราช ย้ำผู้บริหารต้องมีจิตใจที่อยากสร้างเด็กให้เติบโตก้าวสู่ยุคดิจิทัล แต่ยังต้องปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ 9 “การสร้างนวัตกรรมต้องใช้ความเพียร” แนะใช้รูปแบบการสอนที่น่าสนใจ ทันสมัย ให้เด็กเก่งและดีควบคู่กัน เพื่อพาประเทศก้าวผ่านวิกฤตอย่างยั่งยืน

(17​ ธันวาคม​ 2563)​ คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ รมช.ศึกษาธิการ​ เป็นประธา​นเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการสร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม​ เครือข่ายภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง โดยมีนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ​ กพฐ., ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท., นายไกรศร พิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, ดร.เจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ ให้การต้อนรับ​ ณ​ โรงแรม​ฟอร์จูน​แกรนด์​ อ.เมืองฯ จ.นครศรีธรรมราช

นายไกรศร พิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า​ จังหวัดนครศรีธรรมราชประสานการพัฒนาการศึกษา และการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของรัฐบาล ทั้งภาครัฐ เอกชน​ และประชาชน ผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2565 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้​ “นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง​ พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล”

ทั้งนี้ ​ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์​ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ์ทั้งด้านกิจกรรมและวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้โดดเด่นอย่างรอบด้าน

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ​ กพฐ.​ กล่าวถึง​การจัดประชุมครั้งนี้​ว่า เครือข่ายภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง ได้ร่วมกันจัดการประชุมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นฐานในการพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม การเรียนรู้ตามความสนใจ พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และมีความเป็นนักวิจัยอย่างลึกซึ้ง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 124 คน

รมช.ศึกษาธิการ​ กล่าวตอนหนึ่งว่า กำลังคนเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งรัดให้มีการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านนี้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีศักยภาพสูงในการศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพึ่งพาตนเองในระยะยาว

สิ่งที่ต้องช่วยกันคิดคือ ทำอย่างไรให้การลงทุนพัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความทันสมัย ผู้บริหารต้องมีจิตใจที่อยากสร้างเด็กให้เติบโตเป็นผู้นำประเทศก้าวสู่ยุคดิจิทัล ขณะเดียวกันต้องปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย การเป็นคนดี สร้างทัศนคติที่ดีต่อสังคมให้มากที่สุด โดยผู้บริหารและครูจะต้องนำเด็กไปในทิศทางที่ถูกต้อง แล้วเขาจะนำความเก่งไปใช้ในทางที่ดี ช่วยแก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ

เรื่องที่อยากฝากผู้บริหารให้นำไปพัฒนาเด็กคือ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของรัชกาลที่ 9 เช่น การสร้างนวัตกรรมต้องใช้ความเพียร อดทนทดลองซ้ำ ๆ จนกว่าจะสำเร็จ แล้วนำไปต่อยอดสร้างความรู้สึกที่ดีต่อสังคม รวมถึงจัดบรรยากาศการเรียนให้เด็กเหล่านี้มีโอกาส ค้นคว้า ศึกษา ทดลองสิ่งที่สนใจมากที่สุด เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และเกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีสิ้นสุด

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โดยมีนายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมการจัดการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ว่าสามารถทำได้ดีมากในทุกด้าน แต่สิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมคือ ความเป็นไทย ความกตัญญู ความมีเมตตา ความมีจิตอาสา หน้าที่พลเมือง โดยใช้รูปแบบการสอนที่น่าสนใจ ทันสมัย ให้เด็กเก่งและเป็นคนดีควบคู่กัน จึงจะสามารถพาประเทศก้าวผ่านวิกฤตได้อย่างยั่งยืน

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ

One thought on “เสมา 2 ลงพื้นที่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นครศรีธรรมราช ย้ำสร้างเด็กก้าวสู่ยุคดิจิทัล แต่ยังคงความเป็นไทย เก่งและดีควบคู่กัน

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: