หมวดหมู่
สป.

สป.ศธ.จัดการประชุมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน ให้กับ ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดการประชุมมอบน […]