เสมา2 ตรวจเยี่ยม ‘รร.กำเนิดวิทย์’ จังหวัดระยอง สร้างเด็กเก่งด้านวิทย์-เทคโนโลยี สู่การเป็นนักวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

(23 ธันวาคม 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑