หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบร่างระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ‘ตำแหน่งด้านพัสดุ’ สำหรับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ย […]

หมวดหมู่
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.หารือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เล็งเพิ่มชั่วโมงกีฬาให้ทุกวัน

(14 ธันวาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.ประชุมเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เชิญหลายหน่วยงานประชุมเตรียมการ […]