หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม.รับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีมติรับทราบร […]

หมวดหมู่
สป. เสมา 1

ศธ.นำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันนี้ (1 ธันวาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่า […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.ลงพื้นที่แก้ปัญหาการจัดการศึกษาชายแดนไทย-เมียนมา พื้นที่จังหวัดระนอง

กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการจัดการศึกษาชา […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 6 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้อง […]