หมวดหมู่
สพฐ.

สพฐ.จัดการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการแข่ง […]

หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.เตรียมความพร้อมรับมือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

(7 ธันวาคม 2563) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิกา […]

หมวดหมู่
สป.

สป.ศธ.เตรียมทบทวน/จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต หรือ BCP ปีงบประมาณ 2564

เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษ […]