หมวดหมู่
สอศ. เสมา 1

รมว.ศธ.ลงนามในหนังสือถึง ผอ.สทศ. ขอยกเลิกการสอบ V-NET ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563

(22 ธันวาคม 2563) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรร […]

หมวดหมู่
สพฐ. เสมา 1

รมว.ศธ.ลงนามในหนังสือถึงผอ.สทศ. ขอยกเลิกการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

(22 ธันวาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระ […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม. 22 ธ.ค.2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

(22 ธันวาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระ […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค สป.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกร […]

หมวดหมู่
สพฐ. เสมา 1

รมว.ศธ.ตอบกระทู้ถามโครงการ ‘ปรับบ้านให้เป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่ให้เป็นครู’

ราชกิจจานุเบกษา : นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระ […]