มติ ครม. 22 ธ.ค.2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

(22 ธันวาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

การจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้หารือถึงการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่ปิดแล้ว และสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงการระบาดจากโรคโควิด-19 โดยอนุญาตให้ ศธ.ใช้อำนาจได้เต็มที่ในการบริหารจัดการ เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งอาจจะกระทบกับการเรียนการสอนบ้าง แต่จำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อความปลอดภัยของครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ปัญหาฝุ่น PM 2.5

ขณะนี้จำเป็นต้องใช้มาตรการระยะสั้นก่อน คือ ให้แต่ละโรงเรียนตรวจสอบค่ามาตรฐานฝุ่น โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีภาวะความกดอากาศสูง หากพบว่าโรงเรียนใดมีค่าฝุ่นอยู่ในระดับอันตราย อาจจะใช้มาตรการหยุดเรียนหรือปรับเปลี่ยนเวลาเข้าเรียน โดยใช้การเรียนการสอนออนไลน์เข้ามาช่วย

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ศธ.พยายามดำเนินการมาแล้วหลายปี แต่ยังไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพเต็มที่ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่ง ศธ.จะพยายามลดกฎเกณฑ์ที่ติดขัดให้เหมาะสม และสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมให้ทุกฝ่ายต่อไป

การเรียนรู้ภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ย้ำว่าต้องมีการเตรียมตัวอย่างเต็มที่ โดยภาษาที่ 2 มีความชัดเจนว่าเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาที่ 3 สามารถให้มีความหลากหลายได้ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ เช่น ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ ศธ.รับเรื่องและนำมาประกอบกับแผนงานที่มีอยู่แล้ว ส่วนปัญหาจะมีเรื่องของแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ชาวต่างชาติเดินทางมาทำงานไม่ได้ ศธ.จะพยามยามหาทางแก้ไขปัญหาและผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้โดยเร็วที่สุด

อาชีวะเกษตรกับชุมชน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้มีการบริหารจัดการพื้นที่ชุมชนในการทำเกษตร เพื่อทำให้การเกษตรมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องน้ำที่จะเก็บและใช้ในหน้าแล้ง โดยในส่วนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ทั่วประเทศ มีพื้นที่อยู่พอสมควรที่จะสามารถแบ่งมาจำลองการทำเกษตรอย่างเหมาะสมตามภูมิภาค เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านสามารถนำไปทำตามจนเลี้ยงชุมชนได้ มั่นใจว่า วษท. ทุกแห่งสามารถดำเนินการได้อย่างแน่นอน

อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษา สอศ.

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

รมว.ศธ.กล่าวถึงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ของ ศธ. จะเลื่อนกำหนดการจัดงานออกไปก่อน เนื่องจากมีจำนวนเด็กและผู้ปกครองที่จะมาร่วมงานจากหลายพื้นที่ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในขณะที่สถานการณ์ขณะนี้ยังไม่แน่นอน จึงขอเวลาประเมินสถานการณ์อีก 7 วัน ว่าจะสามารถควบคุมการระบาดได้ระดับใด แล้วจะมีการพิจารณากำหนดวันจัดงานต่อไป

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: