หมวดหมู่
สป.

สป.ศธ.ประชุมแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นประเมินประสิทธิผล ศักยภาพ สร้างนวัตกรรม และระบบราชการ 4.0

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวท […]

หมวดหมู่
เสมา 3

ครูโอ๊ะ หอบของขวัญ “ศ.ค.ส.” ศึกษาธิการ ส่งความสุข ณ บันนังสตา

ครูโอ๊ะ หอบของขวัญ “ศ.ค.ส.” ศึกษาธิการ ส่งค […]