ครม.รับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 ในประเทศไทย พ.ศ.2566

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้อง... Continue Reading →

ศธ.กำหนดการแข่งขันกีฬา “กระทรวงศึกษาธิการเกมส์” (MOE Games) ครั้งที่ 1 ที่สนามศุภชลาศัย “พลังมิตรภาพ พลังความรัก พลังสามัคคี”

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระท... Continue Reading →

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 3

(7 ธันวาคม 2563) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑