ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ศธ.

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 4 ฉบับ

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน