ศธ.รับมอบบานประตู uPVC จากบางกอกพีวีซี มูลค่ากว่า 6.5 แสนบาท

20 มิถุนายน 2565, ห้องประชุมราชวัลลภ / ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับมอบบานประตู uPVC จำนวน 200 บาน มูลค่ากว่า 6.5 แสนบาท จากนายอมร ประกายศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้พิการและด้อยโอกาส

รมช.ศธ. กล่าวว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องชื่นชมและขอบคุณคณะผู้บริหารบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี ที่ได้มอบบานประตู uPVC ซึ่งโครงสร้างเป็นไม้สังเคราะห์ผสานโฟม EPS Board ชนิดพิเศษที่มีความหนาแน่นสูง แข็งแรงทนทาน ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก อีกทั้งมีคุณสมบัติกันน้ำ ตัดปัญหาเรื่องปลวก มด และแมลง ทนต่อสภาวะแวดล้อม ไม่หดหรือบิดงอ เป็นฉนวนป้องกันความร้อน ไม่ลามไฟ จำนวน 200 บาน มูลค่ากว่า 6.5 แสนบาท ให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำรงชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันมีผู้พิการและด้อยโอกาสจำนวนมาก ที่ยังขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำรงชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ได้มีครงการ “NFE Data Map: กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส” โดยนำแนวทาง “รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น” ค้นหาผู้พิการถึงชานเรือนและดำเนินการปักหมุดโดยใช้
โปรแกรม CAPER (Collection Data Assessment Planning Evaluation Report)
ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล เพื่อสำรวจข้อมูลผู้พิการและนำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยการวางแผนจัดการศึกษาเป็นรายบุคคลให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้พิการอย่างแท้จริง โดยล่าสุดดำเนินการติดตามและปักหมุดผู้พิการที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษา จำนวน 47,340 คน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ทั้งรูปแบบการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย

ทั้งนี้ เบื้องต้นบานประตู uPVC จำนวน 200 บาน จะนำไปติดตั้งให้กับผู้พิการและด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ โดย ศธ.ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการชี้จุดที่จะนำบานประตู uPVC ไปติดตั้ง

“ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงน้ำใจ และความรักสามัคคีของคนไทย ที่จะจับมือเดินหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเป็นกำลังใจที่สำคัญ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรจากทุกภาคส่วน ในการร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการและด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาวะที่ดีขึ้น มีการศึกษาที่ดีขึ้น สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติสุขที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้”

สำหรับพิธีในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ., นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน., นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการ กอศ., นายชูรินทร์ ขวัญทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการ พม., นายบรรจบ จันทร์รัตน์ ผู้ช่วยปลัด มท., นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มท. และนางกาญจนา ประกายศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/กรรมการบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: