รมช.ศธ.”กนกวรรณ” รับมอบนวัตกรรมเครือข่ายห้องสมุดออนไลน์ ไฮบรารี่ มูลค่ากว่า 7 แสนบาท ให้บริการ e-Book ภายในศูนย์เรียนรู้วังจันทรเกษม ห้องสมุดต้นแบบ กศน.

(3 กุมภาพันธ์ 2565) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่... Continue Reading →

รมช.ศธ. “กนกวรรณ” เยือนถิ่นยะลา-ปัตตานี ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา สช.-กศน.ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ตาดีกา และโรงเรียนเอกชน

(29 มกราคม 2565) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่ากา... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑