รองปลัด ศธ.“สุทิน” มอบโล่หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ ปี 65 ย้ำกิจการยุวกาชาดต้องปรับตัวออกแบบกิจกรรมในสังคมยุค Disruption

รองปลัด ศธ. “สุทิน” ย้ำในงานมอบรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑