“สุทธิชัย” แถลงลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

10 มิถุนายน 2565, ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ / นายสุทธิชัย จรูญเนตร แถลงข่าวการลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุทธิชัย จรูญเนตร กล่าวว่า สาเหตุที่ยื่นลาออกจากตำแหน่งครั้งนี้ เนื่องจากมีความประสงค์ที่จะสานต่ออุดมการณ์ทางการเมืองในการทำงานเพื่อประชาชน จึงได้ตัดสินใจพิจารณาร่วมงานกับพรรคการเมือง ”สร้างอนาคตไทย” ที่มีอุดมการณ์สอดคล้องกัน

ดังนั้น ด้วยมารยาททางการเมืองและบรรทัดฐานที่พึงปฏิบัติ และเพื่อความถูกต้องตามหลักจริยธรรม ที่จะได้เข้าไปทำงานร่วมกับพรรคฯ ได้อย่างเต็มที่ จึงได้ยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 และจะมีผลในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ทันที

“ผมเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้มองเห็นปัญหาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยวางเป้าหมายว่าจะลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดอุบลราชธานี ในอนาคตอันใกล้นี้” นายสุทธิชัย กล่าว

สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ในฐานะที่ตนเองเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู กระทรวงศึกษาธิการ มีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการมาร่วมกับคณะกรรมการฯ และผู้บริหาร ศธ. ใกล้จะประสบผลสำเร็จ เพราะได้ตกผลึกเครื่องมือและมาตรการที่จะใช้ในการแก้หนี้ครูเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งได้มีการตั้งคณะกรรมการฯ ในระดับเขต/จังหวัดเรียบร้อย มีรายชื่อเพื่อนครูที่เดือดร้อนลงทะเบียนให้ช่วยเหลือจนถึงปัจจุบันราว 4 หมื่นคน เบื้องต้นรายชื่อเหล่านี้ได้ไปอยู่ในมือคณะกรรมการฯ ระดับเขตแล้ว เพื่อที่จะได้เชิญเพื่อนครูเหล่านั้นมาหารือกันว่าจะแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างไร ภายใต้มาตรการที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประสานไปยังธนาคารออมสิน รวมถึงสถาบันการเงินหลายแห่ง ตลอดจนชุมนุมสหกรณ์ ที่ยินดีให้กู้เงิน Soft Loan (มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทย) มาช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อนครู

อย่างไรก็ดี โครงการนี้เป็นโครงการสำคัญ จะนำไปเสนอพรรคฯ เพื่อนำไปเป็นนโยบายในอนาคต ช่วยขับเคลื่อนและสร้างความสบายใจให้เพื่อนครูเพิ่มมากขึ้นต่อไป”

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: