แต่งตั้งผู้บริหาร สป.ศธ. 4 ราย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร 4 ราย

  1. นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. ให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 14 (อุบลราชธานี)
  2. นางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.
  3. นายวิสิทธิ์ ใจเถิง หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี)
  4. นายอนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.

รายละเอียดคำสั่ง
https://drive.google.com/file/d/1E3E6AafZHxsS4qc7X6nOEUesPEPU6Bsd/view

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: