‘วิษณุ’ ร่วมพิธี MOU โรงเรียนร่วมพัฒนา “Partnership School Project” รุ่นที่ 3 ต้นแบบลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จุดเปลี่ยนสำคัญการศึกษาไทย

หอประชุมคุรุสภา 29 มีนาคม 2566 - ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑