ศธ.-มูลนิธิ สอวน.แถลงข่าวการจัดงานการสัมมนานานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ศธ.ร่วมกับมูลนิธิ สอวน. แถลงข่าวการจัดงานการสัมมนานานาช... Continue Reading →

ศธ.-กห.ร่วมขับเคลื่อนสถานศึกษาทุกสังกัด โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” ให้ ศธจ.ทั่วประเทศเป็นกลไกขับเคลื่อนสถานศึกษาในพื้นที่

28 เมษายน 2566 กระทรวงศึกษาธิการ /นายอรรถพล สังขวาสี ปล... Continue Reading →

ศธ.ประชุม คกก.ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามปฏิญญาอาเซียน ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น

28 เมษายน 2566 / นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษ... Continue Reading →

“ตรีนุช” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม ย้ำเข้มมาตรการความปลอดภัย ดูแลทั่วถึงทุกมิติ

27 เมษายน 2566 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกร... Continue Reading →

“ยศพล” ผู้แทน ศธ.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อบริหารจัดการแนวทางควบคุมการแพร่ระบาด 3 โรค “โรคโควิด19-โรคไข้เลือดออก-โรคอาหารเป็นพิษ”

นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการป... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑