ศธ.รับมอบพัดลมไอเย็น M Kool 1,000 เครื่อง มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ส่งต่อสถานศึกษาทุกสังกัด

28 เมษายน 2566 / นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายเอนก จงเสถียร ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จํากัด ร่วมแถลงข่าว กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รับมอบพัดลมไอเย็น “M Kool” จำนวน 1,000 เครื่อง มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา ตลอดจนบรรเทาความร้อน ช่วยกรองฝุ่นละออง PM2.5 แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายธเนตร สภานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

นายอรรถพล สังขวาสี กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนผู้เป็นอนาคตของประเทศ และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของบริษัท ซึ่งเน้นการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของคนไทย ผ่านโครงการ “เอ็มเอ็มพี พร้อม” มุ่งหน้าส่งตรง ส่งมอบพัดลมไอเย็น M Kool เพื่อส่งต่อให้สถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ จำนวน 1,000 เครื่อง

“ศธ.ดูแลสถานศึกษาในสังกัดกว่า 34,000 แห่งทั่วประเทศ ต้องการการสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ  เพื่อความพร้อมในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดย ศธ.จะจัดสรรพัดลมไอเย็น ส่งต่อไปยังสถานศึกษาที่ขาดแคลน ตามความจำเป็นเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ครอบคลุมสถานศึกษาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่ห่างไกล”

นายเอนก จงเสถียร กล่าวว่า บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดโครงการ “เอ็มเอ็มพี พร้อม” ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือพัฒนาสังคม เพื่อให้บริษัทเติบโตควบคู่ไปกับสังคมอย่างแท้จริง และยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การปลูกป่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน รวมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพในหลายด้าน ตลอดจนช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นวิกฤตไหน บริษัทพร้อมที่จะลงมือทํา เพื่อมีส่วนช่วยเหลือให้สถานการณ์ต่าง ๆ ของประเทศให้ดีขึ้น

ปัจจุบันประเทศไทยของเรากำลังเผชิญวิกฤตเรื่องฝุ่นควัน ควบคู่กับอากาศที่ร้อนจัด บริษัทจึงเล็งเห็นว่าบุคคลกลุ่มหนึ่งคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ควรได้รับการดูแลเรื่องสุขอนามัยเป็นอย่างยิ่ง

“บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะส่งมอบพัดลมไอเย็น M Kool ผ่านโครงการ “เอ็มเอ็มพีพร้อม” มุ่งหน้าส่งตรงสนับสนุนให้ ศธ.ส่งต่อสถานศึกษาทั่วประเทศ จํานวน 1,000 เครื่อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมกลางแจ้ง และพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ของนักเรียนให้มีพัฒนาการ รวมถึงบรรเทาความร้อน และช่วยกรองฝุ่นละออง PM2.5”

ในการนี้ นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งต่อพัดลมฯ ให้แก่ผู้แทนโรงเรียนและสถานศึกษา จำนวน 15 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก), โรงเรียนวัดชนะสงคราม, โรงเรียนวัดสังข์กระจาย, โรงเรียนวัดช่างเหล็ก, โรงเรียนวัดด่าน สังกัด สพฐ. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม, วิทยาลัยการอาชีพเสนา, วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี, วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี, วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน, วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า สังกัด สอศ. และโรงเรียนปัญญาวุฒิกร, โรงเรียนประชาบดี, โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา, โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย สังกัด สช.

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: