สป.ศธ.ออกประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค

28 เมษายน 2566 / นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม คือ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และหน่วยตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ ได้ลงนามในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาการศึกษา และกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศฯ แบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศฯ แบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: