‘ตรีนุช’ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูชายแดนใต้ ย้ำ ศธ.พร้อมจัดสวัสดิการ ทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่ทายาทจนจบ ป.ตรี

จังหวัดปัตตานี 13 มีนาคม 2566 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง ร... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑