รองปลัด ศธ. ‘พิเชฐ’ ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษา กับผู้แทนสำนักเลขาธิการด้านการศึกษาของอาเซม

13 มีนาคม 2566 ​/ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Ms. Vera Luke รองหัวหน้าสำนักเลขาธิการด้านการศึกษาของอาเซม (Deputy Head of ASEM Education Secretariat) ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวสุปราณี คำยวง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนานโยบายความร่วมมือต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวต้อนรับ Ms. Vera Luke ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนกระทรวงศึกษาธิการ และมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting : ASEM) ทั้งนี้ รองหัวหน้าสำนักเลขาธิการด้านการศึกษาของอาเซม ได้ขอรับคำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมการจัดประชุมและดำเนินการจัดกิจกรรมของคณะผู้เชี่ยวชาญอาเซม (Expert Group) ทั้ง 4 สาขา โดยเฉพาะสาขาที่ 1 ด้านเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติและการศึกษา (Expert Group on SDGs and Education) และการประชุมต่าง ๆ ด้านการศึกษาของอาเซม เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซม ครั้งที่ 2 (ASEM Education Senior Officials’ Meeting: SOM2) และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 8 (ASEM Education Ministers’ Meeting: ASEMME8) เมื่อปี 2564​ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

นอกจากนี้ได้เชิญชวนให้ไทยพิจารณาเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซม ครั้งที่ 1 (ASEM Education Senior Officials’ Meeting: SOM1) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566​ ณ สาธารณรัฐมอลตา และขอให้พิจารณาการเป็นเจ้าภาพร่วมในคณะผู้เชี่ยวชาญสาขาที่ 1 และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในอนาคต​ โดยนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ สป. ยินดีแบ่งปันประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและการดำเนินกิจกรรมของการศึกษาอาเซมผ่านการประชุมหารือในคณะผู้เชี่ยวชาญและช่องทางต่าง​ ๆ ส่วนการเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซมจะต้องพิจารณาความเป็นไปได้ต่อไป เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการประชุมสำคัญที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองหน่วยงานจะต้องเข้าร่วมการประชุม

ในโอกาสนี้ Ms. Vera Luke กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนด้วยดีเช่นนี้จากทั้งสองหน่วยงานในโอกาสต่อไป

สรุปเรียบเรียง : หงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มงานความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
วันที่ 13​ มีนาคม 2566​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: