‘ตรีนุช’ KICKOFF “1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย” สร้าง HERO อาชีวะ ตั้งเป้าเด็ก 1 ล้านคน ทำ CPR เป็น

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 14 มีนาคม 2556 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการสร้าง HERO อาชีวะ ” 1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย ” พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

รมว.ศธ. กล่าวว่า ในฐานะที่มีหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาให้กับเยาวชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย ถือเป็นวาระเร่งด่วน เป็นเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีในการสร้างความมั่นคงทางสังคม สร้างคนไทยทุกคนให้มีสุขภาพดี สร้างความรับรู้ สามารถป้องกันและควบคุมปัจจัยความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจได้ การศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนและเยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะน้อง ๆ อาชีวะ ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ การเป็นผู้ประกอบการ หรือการสร้างพื้นฐานระบบเศรษฐกิจให้กับภาพรวมของประเทศในอนาคต

วันนี้ ได้เห็นน้อง ๆ และครูช่วยกันฝึกทำ CPR โดยเฉพาะการคัดกรองเรื่องสุขภาพจิต เรื่องความเครียด การดูแลตนเองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้มีทักษะอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ขอชื่นชมอาชีวศึกษาที่ได้ผลักดันช่วยเหลือ ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในทุกมิติ ให้โครงการนี้ได้เดินต่อจนถึงความสำเร็จตามเป้าหมาย

ขอขอบคุณภาคีเครือข่าย กรมสุขภาพจิต และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ร่วมสร้างและพัฒนาอย่างเข้มแข็งในการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุตรหลานของไทย ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ รู้ทันต่อข้อท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งโรคภัยและจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยเฉพาะการช่วยเหลือชีวิตด้วยวิธีการ CPR ซึ่งมีเป้าหมายคือเด็กนักเรียน 1,000,000 คน ในปีนี้ คาดว่าเราจะช่วยและร่วมมือกันขับเคลื่อนความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมได้

ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ศธ.กำหนดให้เรื่องความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน เพื่อให้ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างมีกับคุณภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้นำนโยบายของ รมว.ศธ.สู่การปฏิบัติ โดยทำบันทึกข้อตกลงกับกรมสุขภาพจิต และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันสร้างสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยและเป็นสถานศึกษาแห่งความสุข จึงจัดทำโครงการ 1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย สร้าง HERO อาชีวะ เพื่อฝึกทักษะให้ครู นักศึกษา สามารถปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นได้ และพัฒนาศักยภาพให้สามารถดูแลให้คำปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพสังคมได้

พบพร ผดุงพล / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: