‘ตรีนุช’ เปิดโครงการกระทรวงศึกษา เพื่อประชาชน นำฝีมือชนคนอาชีวะยกระดับช่างชุมชนวังน้ำเย็น ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ

จังหวัดสระแก้ว 15 มีนาคม 2566 - นางสาวตรีนุช เทียนทอง ร... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑