ศธ.ฝึกอบรมผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 423 ให้ศึกษาธิการจังหวัดและรองฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

รองปลัด ศธ. "พิเชฐ โพธิ์ภักดี" เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู... Continue Reading →

‘คุณหญิงกัลยา’ นำคณะผู้บริหาร สพป.สระบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน รร.ราชวินิต โรงเรียนต้นแบบสร้างทักษะนักเรียนสำหรับโลกยุคใหม่

9 มีนาคม 2566 / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่ากา... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑