‘คุณหญิงกัลยา’ นำคณะผู้บริหาร สพป.สระบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน รร.ราชวินิต โรงเรียนต้นแบบสร้างทักษะนักเรียนสำหรับโลกยุคใหม่

9 มีนาคม 2566 / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการศึกษา ที่โรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า การศึกษาเป็นความมั่นคงของชีวิต ของครอบครัว และของชาติ จึงเป็นภาระของเรานักการศึกษาไทยที่จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กตอบโจทย์ชีวิตในอนาคตได้ด้วย Unpluged Coding และ STI มาบูรณาการการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กพัฒนาภูมิคุ้มกันนี้ให้เก่งขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งเขาสามารถแก้ปัญหาสลับซับซ้อนได้ในอนาคต

เช่นเดียวกับสมองกลแต่มาอยู่ในสมองคน คือ ไม่ได้ใช้เครื่อง ไม่ได้เสียบปลั๊ก จึงเรียกว่าไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียว เพียงแต่จะต้องมีกุศโลบายให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการปรับวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ ใช้วิธีการใหม่ ๆ นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งสามารถทำได้ทันที สอดรับกับเป้าหมายการศึกษาของโลกที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความสุข มีรายได้ระหว่างเรียน เรียนจบมามีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และแข่งขันได้

“พวกท่านทั้งหลายเป็นกลไกขับเคลื่อนความมั่นคงของชาติ ขอให้ภูมิใจในหน้าที่นี้ และขอฝากให้ทำงานด้วยใจ ทำเต็มที่ ทำให้ดีที่สุดบนเงื่อนไขที่มี แล้วเราจะไม่ผิดหวัง ซึ่งทุกท่านมีบุญมากที่ได้สร้างคนเพื่อมาเป็นความมั่นคงของชาติ ทำให้ลูกหลานเรามีภูมิคุ้มกันที่จะอยู่ใน VUCA World ได้อย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตในอนาคต” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นายวัชรกิติ วัชโรทัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต กล่าวว่า โรงเรียนราชวินิตเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยระดับชั้นประถมศึกษาแบ่งเป็นห้องเรียน MEP สายชั้นละ 4 ห้อง ห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้นสายชั้นละ 6 ห้อง ห้องเรียนปกติสายชั้นละ 1 ห้อง และระดับชั้นมัธยมศึกษาระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,493 คน

ทั้งนี้ โรงเรียนราชวินิตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในโลกยุคดิจิทัล จึงจัดให้มีการเรียนการสอน Coding และวิทยาศาสตร์พลังสิบขึ้นในทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนมีทักษะสำหรับโลกยุคใหม่ และตอบสนองต่อนโยบายของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ซึ่งในปีการศึกษาหน้าทางโรงเรียนราชวินิตมีนโยบายสร้างห้อง STEM / STEAM และห้องเรียน Coding Robot อีกด้วย

จากนั้น คณะผู้ศึกษาดูงาน ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนของโรงเรียนราชวินิต ประกอบด้วย ห้องเรียน MEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2, การเรียนการสอนดนตรีสากลชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, การเรียนการสอน CODING ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, การเรียนการสอนว่ายน้ำ, การจัดการเรียนการสอนฟุตบอล Rachawinit ACADEMY และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์พลังสิบ

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
สมประสงค์ ชาหารเวียง / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: