‘คุณหญิงกัลยา’ มอบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐาน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 1

โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ 8 มีนาคม 2566 - คุณหญิงกัลยา โสภณพน... Continue Reading →

ศธ.มุ่งยกระดับวิทย์-คณิตไทย พัฒนาศักยภาพและความสามารถ สร้างเมล็ดพันธุ์น้อย ๆ ให้เป็นต้นกล้าที่แข็งแรง สร้างร่มเงาให้กับผู้อื่น

กระทรวงศึกษาธิการ 8 มีนาคม 2566 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑